2018-02-09 12:18 #0 av: ohlson10

Jag säljer ungar av grekisk landsköldpadda från egen uppfödning.
För mer information och skötselråd kan man gå in på min hemsida www.testudohermanni.se och läsa.
Jag säljer endast till seriösa, pålästa och till hem som kan erbjuda utomhusvistelse sommartid och dvala vintertid.
Det är mycket viktigt att man i god tid informerar sig om vad det är för sorts sköldpadda man avser att inskaffa, hur den lever i naturen, vad den äter och hur man ska kunna sköta den på bästa sätt i fångenskap.
En sköldpadda är inget keldjur som passar för små barn att plocka upp och greja med då detta är mycket stressande för sköldpaddor.
Är man påläst utgör sköldpaddor ett mycket trevligt husdjur att ha.
Livslängden på en välskött landsköldpadda kan bli upp mot 80 år eller mer.

Svenska CITES-intyg (med fotodokumentation på djuret) från Jordbruksverket och uppfödarintyg medföljer för varje djur.
Jag innehar också tillstånd för handel med grekisk landsköldpadda enligt Artskyddsförordningen (2007:845) EG 338/97
utfärdat av Länsstyrelsen i Gävleborg.
Citesnummer: Dnr 4.10.18 19142/17 Nr. 52682-17.

Då maken arbetar i Stockholm under veckorna kan leverans dit ordnas vid intresse.
Mail till landskoldpaddor@gmail.com vid intresse.
Hemsida www.testudohermanni.se